Projekte

288976_247534605287411_6527117_o

Projekte dhe Ide

288976_247534605287411_6527117_o

Investime ne proces

Investime ne proces zhvillimi: 1.  “Sherbime ne fasada te pallateve ne rrugen kryesore ...
288976_247534605287411_6527117_o

Investime te perfunduara ne qytetin e Pukes

Lista e investimeve te perfunduara: 1. Sistemim asfaltim i rrugës, troruareve  e ...